Opozorila in urgentna obvestila

Popolno zaporo parkirišča pri naslovu Ulica skladateljev Ipavcev 18, parc. št. 510/3, k. o. Šentjur pri Celju ter občasna delna zapora lokalne ceste LC 396210, odsek 396211 Šentjur – Primož z ročnim usmerjanjem

08.06.2018