Opozorila in urgentna obvestila

Popolna zapora javne poti JP 896750, odsek JP 896751 Dobrina – Žusem – Volčja jama, na relaciji priključek NC Žamerk – Žlender – grad do kamnoloma Žusem zaradi rekonstrukcije ceste

24.07.2018