Seje

2. seja Nadzornega odbora Občine Šentjur

Seja je potekala dne 17.04.2019 ob 16.00