Seje

3. seja Nadzornega odbora Občine Šentjur

Seja je potekala dne 15.05.2019 ob 15.30