Seje

4. seja Nadzornega odbora Občine Šentjur

Seja je potekala dne 24.10.2019 ob 16.00