Projekti in investicije

Urejanje športnega parka Šentjur – 3. faza

207.399,21 €
50.000,00 €
V teku
Povezava