Seje

3. seja Nadzornega odbora

Seja je potekala dne 16.04.2015 ob 17.00