Opozorila in urgentna obvestila

V veljavi sklep o varčevanju in omejitvi rabe pitne vode

25. 7. 2022