Opozorila in urgentna obvestila

Razpis za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Šentjur v času kampanje za referendume

21. 10. 2022