E-vloge

Domov Občinska uprava

Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE