E-vloge

Domov Občinska uprava

Izdaja mnenja o skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi izvedbenimi akti občine in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe, na območju občine Šentjur

Oddaja vloge