Javni razpisi in objave

Domov Novice in objave

Javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča - nepremičnini z ID znakom: parcela 1155 978/16 katastrska občina 1155 Loka pri Žusmu parcela 978/16 (ID 4772485), in parcela 1155 978/50 katastrska občina 1155 Loka pri Žusmu parcela 978/50 (ID 4875193), v skupni površini 575 m²

12. 10. 2021
12.10.2021
Javni razpisi in javni natečaji
03.11.2021 do 10:00
478-228/2021-3 (2510)
12.10.2021