Opozorila in urgentna obvestila

Popolna zapora javne poti JP 896530, odsek 896531 Čret – Bukovje – Vinarje – Žurej zaradi sanacije plazu pred domačijo Bobek

06.06.2018