Civilna zaščita

Člani
 • Poveljnik Civilne zaščite Občine Šentjur, Matjaž Žmahar
 • Namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Šentjur, Aleš Guzej
 • Članica štaba CZ, Milena Senica Verbič
 • Član štaba CZ, Jernej Tisel
 • Član štaba CZ, Dušan Jug
 • Član štaba CZ, Martin Cmok
 • Članica štaba CZ, Polonca Mastnak
 • Članica štaba CZ, Vesna Vodišek Razboršek, mag.
 • Člani štaba CZ, Jani Senger
 • Članica štaba CZ, Alenka Švegler
 • Članica štaba CZ, Mateja Berglez, mag.