Opozorila in urgentna obvestila

Popolna zapora javne poti JP 897830, odsek JP 897831 Ulica I. celjske čete ter Ulica Matije Gubca, zaradi izvedbe projekta »UREDITEV ULICE I. CELJSKE ČETE V ŠENTJURJU"

24.07.2018