Seje

5. seja Nadzornega odbora Občine Šentjur

Seja je potekala dne 12.02.2020 ob 16.00