Delovna telesa, skupine...

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šentjur

Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednik Franc Bevc
  • Podpredsednik Martin Šolinc
  • Tajnik Jernej Tisel