Delovna telesa, skupine...

Načrt ZIR ob pojavu posebno nevarnih bolezni v občin Šentjur - sprejet