Opozorila in urgentna obvestila

Polovične in občasne popolne zapore zaradi izgradnje TK kabelske kanalizacije

29. 3. 2024