Javni razpisi in objave

Javni razpis za subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Šentjur za leto 2023

6. 4. 2023
06.04.2023
Javni razpisi in javni natečaji
14.10.2023 do 00:00
20.000,00 EUR
354-0050/2023
27.03.2023
Anica Jazbinšek
03 74713 87