Javni razpisi in objave

Javni razpis za subvencioniranje gradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Šentjur za leto 2024

18. 3. 2024
18.03.2024
Javni razpisi in javni natečaji
14.10.2024 do 00:00
20.000,00 EUR
354-0045/2024
15.03.2024
Anica Jazbinšek
03 74713 87